Återvinning och avfall

Som boende i Furan 7 är det viktigt att du sorterar ditt hushållsavfall. I soprummet som är beläget på innergården finns behållare för tidningar, kartonger, glas samt hushållsavfall.

Grovsopor som trasiga möbler, kläder och övrigt skrot ska slängas på en återvinningsanläggning och det hittar du närmast vid Moskogen.

Tömningsschema finns på KSRR:s hemsida, sök på Odengatan 2 – 4:
https://ksrr.se/privat/toemningsdag/