Kopiera lägenhetsnyckel

De boende i brf Furan 7 kan kopiera fler lägenhetsnyckler på egen bekostnad men det ska först godkännas av styrelsen.

  • Blanketten Kopiering av lägenhetsnyckel.pdf fylls i och skrivs ut, nyckelnumret står på er lägenhetsnyckel i format 1A11.
  • Blanketten lämnas i Arnslätt-Henrikssons postbox på Bremergatan 11.
  • Styrelsens nyckelansvarig Anders Henriksson skriver under blanketten och lämnar den i ert postfack.
  • Tag med blankett, legitimation och nyckel när du besöker WB-låsservice, Trångsundsvägen 2 i Kalmar, tel 0480 – 49 09 09. En nyckel kostar 260 kr (prisuppgift april-2022).
  • Kan ni inte skriva ut blanketten har Anders Henriksson extra blanketter, lämna i sådana fall ett meddelande i postbox Arnslätt-Henriksson Bremergatan att ni önskar en blankett.