Ny medlem?

Välkommen hem!

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Furan 7. Vi hoppas att du kommer trivas lika bra som vi. I vår förening hjälps vi gärna åt för att hålla en så hög boendekvalitet som möjligt. Kanske är du intresserad av att hjälpa till i trivselgruppen, styrelsen eller något annat? Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Att äga en bostadsrätt är en fantastisk möjlighet att påverka sitt eget boende, och det är också ett stort ansvar. Läs gärna mer om detta på vår hemsida, www.furan7.se. Där hittar du också nyheter, stadgar, trivselregler och övrig information som är viktig för dig att ta del av.

Observera att föreningen tar ut en pantföreskrivningsavgift om 1% om du pantsätter din bostadsrätt. Dessa dokument kan din bank skicka direkt till Riksbyggen för administration:

Riksbyggen EKC
Hyresadministationen Syd
Box 540
721 09 Västerås

Renoveringar: Många som flyttar vill gärna göra små eller stora renoveringar för att få precis det hem man önskar. Vi i styrelsen är positiva till renoveringar, men behöver få in och godkänna en ansökan av dig som boende innan ni sätter igång. Den ansökan lämnas till någon i vår styrelse (se info nedan). Det här behöver vi bland annat för att det kan påverka fastighetens totala värde, det kan påverka vårt gemensamma fläktsystem samt att det kan påverka andra boende med mera.

Sopsortering: I tvättstugan finns gröna soppåsar, som ska användas för matavfall. Du är välkommen att hämta sådana påsar vid behov. De slängs precis som vanligt i avfallshanteringen, och sorteras sedan som hushållsavfall vid sopstationen. Mer info om detta finns att läsa på www.ksrr.se

Praktisk information:

Behöver ni kontakta vaktmästare eller reparatör för att göra en felanmälan gör ni det i första hand till Riksbyggen via https://mitt.riksbyggen.se eller telefon 0771 – 860 860.

Övriga frågor hänvisas till föreningens ordförande:
Magnus Jonsson: 076-633 26 29
styrelsen@furan7.se

Återigen, varmt välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Furan 7!

Brev som kommer lämnas till nya medlemmar.