Ordningsregler

 

Då fråga om andrahandsuthyrning uppkommit så vill styrelsen förtydliga förutsättningarna för att du ska kunna hyra ut din bostadsrätt i andra hand (§ BRL 7 kap 18§)

  • Bostadsrättshavaren skall ha beaktansvärda skäl för upplåtelsen (t.ex. sjukdom, tillfälliga studier, uthyrning till sitt barn, arbete på annan ort eller flytt till partner)
  • Enligt styrelsens mening bör en andrahandsuthyrning i normalfallet inte omfatta mera än ett år.

1 svar på Ordningsregler

  1. Pingback: Trivselreglerna uppdaterade | För boende i Furan7För boende i Furan7

Lämna ett svar