Styrelsens sammansättning

Styrelsen består 2023 av: Magnus Jonsson (ordförande), Johnny Östman, Elin Petersson, Masako Fukino, Gustav Tordhall.

valberedning:

Nils Fredrik Aurelius, Peter Sunnanek, Anette Örnefjord, Helena Berglund