Styrelsens sammansättning

Styrelsen består 2019 av: Birgitta Hjalmarsson (ordförande), Mats Törnblad, Fredrik Alfredsson, Annette Stenlund, Helena Berglund, Göran Thörnqvist, Camilla Renevall

valberedning:

Nils Fredrik Aurelius, Peter Sunnanek