Info från Styrelsen

Information från styrelsen Brf Furan 7                                     Möte 2024-05-30

Tack för deltagandet på Årsstämman. Protokollet finns inom kort på vår gemensamma webbplats: https://furan7.se/

Önskemål har inkommit om fler gemensamma aktiviteter. Den 18 juni planerar vi att träffas för en grillkväll på gården – se separat inbjudan vid din port.

Styrelsen har tagit in offerter från olika mäklare och beslutat om att ge uppdraget om försäljning av lägenheten på Bremergatan 11 till mäklarfirman Eric Olsson. Lägenheten kommer att fotas inom kort och läggas upp som kommande, för att sedan komma ut på marknaden för försäljning i slutet av augusti (då statistiken visar att det är bättre lönsamhet att sälja då än att sälja under sommaren).

Nästa styrelsemöte planeras till den 26 augusti.

Trevlig sommar!

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                                            Möte 2024-05-13

Tack för deltagandet på trivseldagen den 20 april!

Den 16 maj kl. 19 hålls extrastämma i Vasakyrkan. Det kommer att vara ett kortare beslutsmöte gällande om vi ska genomföra ett stambyte eller inte. Se separat kallelse.

Den 30 maj kl. 19 hålls ordinarie årsstämma i Vasakyrkan, se separat kallelse.

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga så snart den är klar.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                                       Möte 2024-04-15

Temporärt brandskydd kommer att genomföras innan eventuellt stambyte.

Den sista april har styrelsen beslutat att amortera av 2 500 000 kr på ett av lånen med högsta räntan.

Kastanjen på innergården planeras att beskäras under JAS-perioden (juli, augusti, september).

Nytt informationsmöte angående stambyte blir den 2 maj kl. 19 i Vasakyrkan. 

Logga in på ”Mitt Riksbyggen” och lägg in din mailadress alternativt ser att du har rätt mailadress inlagd under dina kontaktuppgifter, så att du inte går miste om någon information.

Ordinarie årsstämma planeras till 30 maj, kl. 19 i Vasakyrkan. Kallelse kommer separat.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                                  Möte 2024-03-11

Hyrorna för hyresrätterna kommer att höjas med 5,4 % från och med första maj, enligt allmännyttans beslut.  

En av hyresrätterna på Bremergatan 11 (1201) är uppsagd från den 31 maj.

Eftersom styrelsen anlitat Riksbyggen som projektledare för att utreda status för stammarna i våra fastigheter, är det Riksbyggen som både kallar till och håller i informationsmötet gällande vad de har sett och kommit fram till i sin utredning. Efter nästa informationsmöte kommer samtliga bostadsrättsinnehavare att få en kallelse till en extrastämma där vi tillsammans tar beslut om vi ska genomföra ett stambyte eller inte.

Städdag planeras till 20/4.

Förslag på datum för ordinarie årsstämma måndag 29 maj.  

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                                 Möte 2024-02-13

 Ricardo från Riksbyggen kommer inom kort att lämna skriftlig information från Informationsmötet i december angående stam- och takbyte. Ricardo kommer även att skicka ut en ny inbjudan till informationsmöte för alla bostadsrättsinnehavare.

Förslag till trivseldag/städdag är lördag den 20 april.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                                         Möte 2024-01-22

Lämna julgranar på innergården vid grinden. Julgranarna körs bort i början av vecka 5.

Datum och tid för informationsträff från Riksbyggen kommer inom kort, med inbjudan till samtliga bostadsrättsinnehavare.

Vårens datum för styrelsemöten planeras till:

22/1, 13/2, 11/3, 15/4, 13/5 och 11/6.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                                    Möte 2023-11-13

 Tack för deltagandet under städ-/trivseldagen, då vi tillsammans fick möjlighet att umgås och göra fint i och runt våra hus.

Den 7 december kl. 18 planerar trivselgruppen att anordna en glöggafton på innergården, då kommer även en julgran att finnas på plats.

Riksbyggen är klara med sin utredning och har ett färdigt underlag som de planerar att presentera på ett informationsmöte. Inbjudan till informationsmötet kommer inom kort till samtliga bostadsrättsinnehavare, med datum, tid och lokal.   

Nu när vi närmar oss advent och jultider, vill vi påminna om att byta batteri i din brandvarnare och hålla koll på och släcka tända ljus.  

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                              Möte 2023-10-09

 Trivsel- och städdag kommer att vara den 11/11 kl. 12. Efter städningen bjuds det på grillad korv med bröd och vin eller alkoholfri dryck.

Riksbyggen är inom kort klara med filmning av stammar. Information med sammanställning av underlag för status av tak och stammar kommer när det är klart.

På grund av ökade ränte- och driftskostnader kommer hyran för bostadsrätterna att höjas med 10 % från och med första januari 2024.

Höjning av hyran för hyresrätterna sker efter att Allmännyttan tagit sitt beslut.

Information om bostadsrättföreningen Furan7 finns på hemsidan: https://furan7.se/

Styrelsens sammansättning består av: Magnus Jonsson (ordförande), Johnny Östman, Elin Petersson, Masako Fukino och Gustav Tordhall.

Om du önskar kontakt med styrelsen når du oss via mailadress: styrelsen@furan7.se

Mötesdatum för styrelsen under hösten 2023:

7/8, 4/9, 9/10, 13/11 och 11/12.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7                               Möte 2023-09-04

Styrelsen har haft möte med Riksbyggen gällande tak och stambyte. Riksbyggen behöver ytterligare tid för utredning för att sedan komma med kostnads- och åtgärdsförslag.

När det finns ett färdigt underlag med förslag på åtgärder, kommer samtliga bostadsrättsinnehavare få information om detta.

Preliminärt datum för höstens städdag/trivseldag är den 11/11.

____________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2023-08-07

Styrelsen har planerat möte med Riksbyggen vecka 34, för att komma vidare med tak och stambyte. Kom ihåg att lämna in fullmakt så att Riksbyggen kan göra en fullständig bedömning innan mötet.

Preliminärt datum för höstens städdag/trivseldag är den 11/11.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2023-05-15

Årsstämman kommer att hållas den 12 juni.
Tid: klockan 18:30
Lokal: Vasakyrkan.

Renovering av hissen på O4 planeras att utföras vecka 24, mellan den 12 – 16 juni.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2023-04-17

Städdag och trivseldag planeras till den 22/4 kl. 14 – 17.

Årsstämma planeras till 12/6.

Fönstren i trapphusen kommer att putsas av Larssons städ.

Hobbyrum i källaren på Bremergatan 11 kommer att öppnas
upp under en testperiod på tre månader. Välkommen att höra
av er till Styrelsen om ni har synpunkter på detta.

Nästa möte 15/4

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2023-04-04

Städdag och trivseldag planeras till den 22/4 kl. 14 – 17.

Drags plåt kommer när vädret tillåter det reparera delar att taket Vegagatan och Odengatan.

Riksbyggen har fått i uppdrag att göra en utredning för att ta reda på statusen av stammar
och tak och komma med rekommendationer om eventuella åtgärder som behöver göras.

Nästa möte 17/4
Årsstämma planeras till 12/6.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2023-02-27

Från och med 1 mars står Riksbyggen för fastighetsskötseln.

Behöver ni kontakta vaktmästare eller reparatör för att göra en felanmälan gör ni det i första hand till Riksbyggen via https://mitt.riksbyggen.se eller telefon 0771 – 860 860.

JP fortsätter med att sköta vår sophantering.

Städdag och trivseldag planeras till den 22/4 kl. 14 – 17.

Årsstämma planeras till 12/6.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2023-01-23

Styrelsen hade möte med Riksbyggen 2023-01-23, gällande utredning
av stambyte.

Styrelsen rekommenderar att den som planerar att genomföra
renovering av badrum eller kök i nuläget avvaktar med detta.

Kommande styrelsemöten under våren kommer att vara:
27/2, 20/3, 17/4 och 15/5.
Årsstämman planeras till den 12/6.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-12-19

Julgranar kan lämnas vid porten fram till måndag den 16/1.

Lämna inte kartonger i soprummet om det är fullt, utan avvakta med att slänga eller släng
själv på en pappersåtersamling.

Denna årstid är det många som tänder levande ljus och då är det ett bra tillfälle att byta
batteri i era brandvarnare och göra en funktionskontroll.

När snön kommer tänkt på att skotta balkonger rena från snö.

Styrelsen har anlitat Riksbyggen att upprätta en mer detaljerad underhållsplan samt utreda
status på fastigheternas stammar.

Styrelsen har begärt offert från Riksbyggen på tjänsten fastighetsdrift och teknisk förvaltning
vilken vi kommer utvärdera.

Planerade datum för vårens styrelsemöten:
23/1
27/2
20/3
17/4
15/5
12/6 Årsstämma

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-09-26

Lördagen den 15:e oktober kl 14:00 till 17:00 anordnas en städdag och efteråt bjuder föreningen på grillad korv och ett glas vin. Under vecka 39 kommer det sättas upp lappar i trapphusen med några förslag vad som behöver städas och ni får komplettera med fler förslag.

Då energipriserna har ökat och förväntas öka mer ber vi er att inte i onödan slösa med värme och vatten då det är en kostnad vi gemensamt betalar för från månadsavgiften.

I källaren Bremergatan 11 finns en dusch som kan användas om sitt eget badrum inte kan användas exempelvis vid en renovering. Den som använder den ansvarar då samtidigt att duschen rengörs efter användning.

Riksbyggen som sköter vår fakturering kommer inte längre att skicka ut pappersavier till de som har anmält autogiro, e-faktura eller Kivra utan de kommer bara digitalt. Det går även att hämta fakturorna genom att logga in på ”mitt.riksbyggen.se”. Fakturor kommer skickas månadsvis i stället för kvartalsvis. Vid frågor kan ni kontakta Riksbyggen på 0771 – 860 860.

Nästa styrelsemöte måndag den 24:e oktober 18:30

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-08-29

Kombinerad städ- och trivseldag planeras till den 15 oktober kl. 14.

De gamla lamporna vid entré järngrinden kommer att bytas ut.

Nästa styrelsemöte måndag den 26:e september 18:30