Info från Styrelsen

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-04-25

I väntan på en ny kolv till grinden(felanmäldes innan påsk) tänk på att den åker tillbaka och smäller igen hastigt nu innan den blir lagad.

Föreningen köpte in en gräsklippare förra säsongen som är eldriven, om vi hjälps åt att klippa gräset blir det inte så många gånger var per säsong.
Klipparen står i förrådet och batterier är på en hylla i soprummet.
Instruktion hur man gör kommer att sättas upp på förrådsdörren.
Behöver du hjälp igång ring Camilla 073-394 14 45

Stort tack till Linnea Nilsson Hörnell som målat så fint i källaren på Odengatan 4

Årsstämman hålls i Vasakyrkan klockan 18:30 den 23 maj, Varmt välkomna!

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-03-23

Underhållspolningen har genomförts i alla lägenheter och det har gått bra.

Påminner om att det inte tillåtet att ställa skåp, hyllor, cyklar eller andra lösa föremål utanför lägenheten i korridoren av brandsäkerhetskäl.

Nästa styrelsemöte måndag den 25:e april 18:30

Föreningens årsmöte är den 23:e maj, lokal meddelas senare.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-02-21

Styrelsen har fattat att beslut om reparation av fasaden mot Bremergatan 11 och Odengatan
2 fattas på årsstämman. Anbud finns från 2 entreprenörer.

Viktig info om kommande spolning i våra fastigheter
22/3 ca 8:00 börjar de spola Odengatan 4 endast plan 5 och Vegagatan 11. De börjar högst
upp i fastigheten (23 lgh)
23/3 ca 7:00 Börjar de högst upp på Odengatan 2 och fortsätter på Bremergatan 11 (25 lgh)
24/3 ca 7:00 börjar de spola Odengatan 4 (exklusive plan 5) och Odengatan 4 A (18 lgh)
även där börjas det högst upp.
Det går inte att ge en exakt tid dessa dagar utan de jobbar på.

Lägenhetsinnehavaren ska vara hemma eller gett sitt tillstånd att gå in med
huvudnyckel. Lappar sätts upp i varje trapphus där man signerar om man är hemma
eller att de får gå in med nyckel innan 13/3.
Glöm inte att städa och plocka undan i utrymmen där vattenlåsen sitter annars kanske
inte spolningen hinns med enligt tidplan och merkostnaden för föreningen drabbar
indirekt alla boenden.
Observera att sopkärlen är omflyttade, detta för att det är ojämnt fördelat slängda sopor i de
olika kärlen. Är tunnorna fulla finns det kärl längre bort i soprummet där soporna ska slängas
så inte någon måste sortera och plocka i redan slängda sopor.
Stampa även eller vik kartongerna platta= fler kartonger får plats

En påminnelse: Hissen på Odengatan 2 är ur drift 21/2-4/3

Nästa styrelsemöte
Måndagen den 21 mars kl. 18:30

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2022-01-31

Ombyggnaden av hiss Odengatan 2 kan ta längre tid än tidigare meddelat nytt
datumintervall då hissen är ur drift blir 21:e februari till 4:e mars.

Underhållsspolning med hetvatten kommer att ske under våren. Detta kommer att
göras inifrån alla lägenheter, i våtutrymmens golvbrunnar samt ifrån kök. Detta
görs för att förlänga rör och stammars livslängd samt förhindra stopp. Mer
detaljerad information kommer gå ut när datum är klara.

Det kommer att genomföras en takrengörning på Bremergatan 11 och Odengatan 2
under våren, mer information kommer när datum är klara.

Taggar till entré portar kommer att inaktiveras 21:e februari och därefter är det kod
eller nyckel som krävs.

Nästa styrelsemöte är 21/2 kl. 18:30

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2021-12-14

Det kommer ett separat meddelande i brevlådan om byten av låscylindrar till alla
lägenheter och biutrymmen. Bytet sker 17-20/1

Vill du att föreningen tar hand om din gran kan den läggas på gräsmattan vid
grinden senast den 13/1

Se till att sortera och trampa sönder era kartonger och julpapper, är det fullt
vänta gärna med att slänga, det töms den 28/12 igen.

Kommer det snö måste balkongerna skottas detta för att förhindra fuktskador.

Styrelsen har planerat möte på måndagar även framöver. Dagar då styrelsen
träffas under våren blir 24/1, 21/2, 21/3 25/4, 13/6 och 22/8 Årsstämman är 23/5

Vi tar tacksamt emot synpunkter och tips på mejl innan mötena.

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2021-11-15

Det finns fortfarande möjlighet att hjälpa till att måla korridorväggar i källaren Odengatan 4. Kan ni hjälpa till: kontakta styrelsen, material finns.

Hyreshöjningen som styrelsen beslutat om är för ökade fasta driftskostnader.

1/12 byter vi städbolag till Christer Larssons städ då ingår även städ i  korridorerna i källaren.

Inför juletider då många tänder ljus, se över batterierna i din brandvarnare så de fungerar!

Intresset är stort för lägenheten som föreningen säljer på B11.

Nästa styrelsemöte är den 14/12 kl. 19:00

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2021-10-25

Stort tack till alla som hjälpte till under städdagen.

Avgiften för bostadsrätterna höjs med 3 % från 2022-01-01.

Styrelsen har köpt in två nya avfuktare till källarna.

Om någon är intresserad av att hjälpa till att måla korridorväggar i källaren Odengatan 4 kan ni kontakta styrelse, material finns.

Nästa styrelsemöte är den 15/11 kl. 18:30

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2021-09-20

Styrelsen har problem med e-posten. Får ni inte svar, prova igen eller ring
Magnus 076-63 32 629

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa skåp, hyllor, cyklar eller
andra lösa föremål i trapphus, korridorer eller källargångar.

Föreningens städdag är den 24/10 klockan 13 då passar vi även på att
inviga våra gårdar. Samling på gården så fördelar vi arbetet.

Vi tackar Håkan och Martin för de har målat i källaren på Bremergatan 11

Nästa styrelsemöte är den 25/10 kl. 15:15

________________________________________________________

Information från styrelsen Brf Furan 7
2021-08-23

Det sker utvändig målning av fönster som ligger längs med Vegagatan med start v 35

Föreningen har köpt in en gräsklippare för att hålla nere kostnaden för  fastighetsskötsel men även för miljön. Den drivs med uppladdningsbara batterier som finns på en hylla i soprummet. Den är lätt att starta utan instruktion men inom kort sätts en instruktion upp på dörren vid förrådet på Furan nord. Styrelsens tanke är att vi alla kan hjälpas åt efter förmåga och fixa med enklare saker som kan ge mer sammanhållning och samtidigt sparar vi pengar.

Vill man ha en egen genomgång av klipparen hur den fungerar ring Camilla 0733941445

En städdag och invigning av gårdarna är i planeringsstadiet mer info kommer senare men har du förslag på det som du tycker behöver göras mejla styrelsen. styrelsen@furan7.se

Styrelsen har beslutat att renovera det gamla förrådet på Furan syd

Tänk på att trycka ihop/platta till pappersförpackningar innan de läggs ner i sopkärlet

Nästa möte är 22/9 kl. 18.30