Info från Styrelsen

Information till boende 2020-01-20

Inför nästa styrelsemöte skicka gärna mejl med synpunkter eller frågor till styrelsen@furan7.se

Ta hand om din grill senast söndag v 4 26/1 sen transporteras den till återvinningen enligt tidigare information.

Soprummets tömningsrutiner kommer finnas på hemsidan. Finns inte kärlet i soprummet står de utanför grindarna. Ställ inte soporna på golvet i miljörummet

Helena informerade om gårdsgruppens önskemål och synpunkter. Mer info kommer.

På uppdrag av Telenor har det varit inspektion i berörda lägenheter om bredbandsinstallationen för att åtgärda besiktningsanmärkningar.

2 nya tvättmaskiner till B 11 och en mangel till V11 ska köpas in.

Information om vad som händer i föreningen och info från styrelsen sätts upp i glasskåpet i foajéerna, hemsidan ska bli bättre uppdaterad och så har vi vår Facebook grupp där alla som bo här kan dela med sig eller ta del av information.

Ansök om att gå med i Facebookgruppen: bostadsrättsföreningen furan 7 i kalmar

 Nästa styrelsemöte 2020-02-12 kl. 18:30

______________________________________________________________

Information till boende 2019-12-16

För att minimera doften i soprummet har styrelsen beslutat att sopkärlen ska vara stängda. Kärlen är även rengjorda.

Julgranar får läggas utanför gamla sophuset så forslar föreningen bort dem.

Samla ihop ert julklappspapper i en säck och ställ det i nya miljöhuset så transporterar föreningen det till återvinningen, detta för att fraktionerna inte ska bli överfulla.

Rivningslov för de gamla sophusen kommer inom kort, ansökan ligger hos kommunen.

Ta hand om din grill om den står i det gamla sophuset, detta bör göras omgående detta för att underlätta rivningen, annars kastas dom.

Ventilationskanalerna i tvättstugorna kommer att rengöras och nya filter ska installeras.

Föreningen har startat en Facebook grupp, Bostadsrättsföreningen Furan 7 i Kalmar, ansök om att gå med genom att uppge namn och gatuadress, detta för att inga obehöriga ansökningar kommer in.

______________________________________________________________

Information till boende 2019-11-25

Styrelsen har beslutat att starta en sluten Facebook grupp för oss boende, mer info kommer.

Det kommer att sättas upp en sopborste och skyffel utanför soprummet, skotta/borsta gärna du som slänger soporna först, detta för att snön inte ska trampas ner.

Det slängs fortfarande saker som inte hör hemma i vårt fina soprum t.ex. blomkrukor med jord och växter, solstolar och grillar, det har du som bor här ansvar för att transportera till återvinningsstationen.

Styrelsen vill även påminna om att utrymningsvägarna i korridorerna ska fortsatt vara fria från saker.

Det finns fortfarande platser ledigt i källaren om du vill vinter förvara din cykel.

______________________________________________________________

Viktig information till alla boende i Furan 7

För brandrisken och den allmänna säkerheten har styrelsen beslutat att allt som står utanför förråd och i allmänna utrymmen även utanför sin lägenhetsdörr måste tas om hand och flyttas till eget förråd eller egen lägenhet.

Detta ska vara utfört senast den 21/10 2019
Är det inte tömt och rensat slängs sakerna.

Det kommer att skapas ett förråd för långtidsparkering av cyklar i källaren, detta för att minska trängseln i cykelställen.

______________________________________________________________

Nu har DU möjlighet att vara med och påverka hur vår gemensamma innergård i Furan 7 ska utformas.

Vi samlar en grupp för att tänka, diskutera och utarbeta förslag kring hur vår gård ska se ut och vad den ska innehålla.

Efter att rivningstillstånd och rivning är klara av våra gamla miljörum kan arbetet på gården ta fart, då är det bra om vi har kommit en bit i tänkandet.

När det arbetet är klart får alla boende i föreningen ta del av förslagen och lämna synpunkter kring dem innan beslut fattas om hur gården ska utformas.

Tacksam för intresseanmälan till gruppen via styrelsen@furan7.se senast den 20/10, efter det kallar jag till ett första möte.

//Helena Berglund, sammankallande i Gårdsgruppen

______________________________________________________________

Information till boende 2019-10-23

Lägenheten på Odengatan 4 är såld och inflyttning blir 2020-01-07

Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för 2020

Trädgårdsgruppen är tillsatt, 13 personer var intresserade. Sammankallande är Helena Berglund. Separat inbjudan kommer till de som anmält sig.

Det får bara slängas hushållssopor i sophuset i kärlen de är avsedda för, alltså inget övrigt som det inte finns någon behållare för.

Ni som vill ha långtidsförvaring för cykeln, namna den och flytta cykeln den 17/11 på städdagen ner i källaren. Detta för att de som använder sina cyklar dagligen kan få ha dem under tak.

Soporna ska inte stå i trapphuset innan de slängs utan de får vänta i din hall tills du har ett ärende ut.

______________________________________________________________

Information till boende 2019-09-23

I nya soprummet ska man sortera:
Hushållsavfall
Plast
Färgat/ofärgat glas
Kartong/pappersförpackningar
Tidningar
Metall
Småelektronik
Lysrör
Batterier
Glödlampor

För allas skull, håll ordning i soprummet och sortera dina hushållssopor på rätt plats!

Föreningen ska sälja en hyresrätt genom Svensk fastighetsförmedling. Den blir ledig 1/10.

Styrelsen vill bilda en grupp som är intresserad av miljön på vår innergård, inbjudan kommer senare.

______________________________________________________________

Information till boende 2019-08-19

Avgiften för bredbandet är satt till 250 kr som läggs på månadshyran från 1/7.

Styrelsen ska göra en inspektion i källaren för att se över möjligheterna för bland annat cykelförvaring. Ingenting får stå i korridorerna detta för brandrisken och den allmänna trivseln.

Blomlådor får inte hänga utanför balkongerna detta pga. skaderisken.