Stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Furan 7
Reviderade senast 2015-06-16

Här kan stadgarna läsas

Ekonomisk plan 2011